Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Rejowiec, Zwierzyńskiego 8A, tel: 825688612, www.sprejowiec.strefa.pl