Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Rejowiec Fabryczny, Lubelska 18, tel: 825664119, www.sprejfabr.rejowiec.pl