Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Leszczyna, 94A, tel: 818213115,