Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Zawada, Zawada 46, tel: 846168024, www.szkolazawada.pl