Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Wólka Dobryńska, brak 57, tel: ,