Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Drelów, Szkolna 11, tel: 833720012, www.drelow.pl