Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Jarosławiec, 190, tel: 846112028, www.spjaroslawiec.edupage.org