Szkoła Podstawowa im. ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Szóstce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Szóstka, , tel: ,