Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Borowina Sitaniecka, 49, tel: 846166908, www.spborowina.pl