Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Łańcuchów, 19, tel: 817233200,