Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Telatyn, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, tel: 846613108,