Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Konopnica, Konopnica 40, tel: 815031013, www.konopnica.edu.pl