Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Neple, Parkowa 22, tel: 833751831,