Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Przytoczno, 25, tel: 818578016,