Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Jakusze, 56, tel: 257960241, spjakusze.szkolnastrona.pl