Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Styrzyniec, Dworska 29 A, tel: 833435843, www.spstyrzyniec.pl