szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Połoskach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Połoski, 45A, tel: 833778156,