Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Mętów, 124, tel: 817518622, www.zsmetow.boo.pl