Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Czułczyce, 71, tel: 825674406, www.spczulczyce.sawin.pl