Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Brzostówka, 88, tel: 818510643, www.spbrzostowka