Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Śniatycze, 45, tel: 846153159,