Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat opolski

Poniatowa-Kolonia, Poniatowa Kolonia 13, tel: 818203686,