Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Nowa Wola, - 95, tel: 818510641, www.spnowawola.pl