Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Sitnik, - 47, tel: 833410941, www.spsitnik.pl