Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat świdnicki

Jacków, Jacków 21, tel: 814670420,