Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Skierbieszów, Zamojska 8, tel: 846213624,