Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Komarów-Osada, Kościuszki 2, tel: 846153143,