Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gozdzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Gózd, 109A, tel: 257550834, www.zsgozd.avx.pl