Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Łaszczów, Chopina 11, tel: 846611514, www.sp.laszczow.pl