Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Janów Podlaski, 1 Maja 5, tel: 833413030, www.spjp.edu.pl