Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wojsk Ochrony Pogranicza w Dołhobyczowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat hrubieszowski

Dołhobyczów, Szkolna 4a, tel: 846532447,