Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Szewnia Górna, 21A, tel: 846186117, www.szewnia.pl