Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Ożarów, 160, tel: 815017819, www.ozarowszkola.republika.pl