Szkoła Podstawowa im.Alfreda Lityńskiego w Urszulinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Urszulin, Szkolna 23, tel: 825713010,