Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Żyrzynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat puławski

Żyrzyn, TYSIĄCLECIA 143, tel: 818809025, www.spzyrzyn.pl