Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Skrobowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Skrobów, 106, tel: 818554403, www.spskrobow.ehost.pl