Szkoła Podstawowa Fundacji “Elementarz” im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Janów Lubelski

Łążek Ordynacki, - 205, tel: 158726724, brak