Szkoła Muzyczna I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Kraśnik

Kraśnik, Ks. J. Popiełuszki 1, tel: 818254564, www.smuz.krasnik.pl