Szkoła Medyczna Policealna dla Dorosłych “Stopka” w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Przyjaźni 12, tel: 534057052,