Szkoła Medyczna GoWork.Pl w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Krakowskie Przedmieście 19/4, tel: 690898761, www.szkola.gowork.pl