Szkoła Filialna w Zienkach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Zienki, 4b, tel: 825912393,