Szkoła Filialna w Korolówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Korolówka, 0 84a, tel: 825721641,