Studium Celne

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Warszawska 14, tel: 833421460, www.studiumcelne.pl