Społeczne LIceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Krasnystaw

Krasnystaw, Odrodzenia 45, tel: 825764505, www.zs-krasnystaw.pl