Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, PRZYJAŹNI 20, tel: 814413436, www.szkolyandersena.lublin.pl