Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Stowarzyszenia “Szansa” w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Kapucyńska 1A, tel: 815322128, www.szansa-lublin.edu.pl