Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, PRZYJAŹNI 20, tel: 814412436, www.szkolyandersena.lublin.pl