Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Lubartów

Lubartów, Lubelska 68, tel: 818543838, www.szkolamuzyczna.lubartow.pl

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Lublin

Lublin, RYNEK 17, tel: 815328419, www.wieniawski.lublin.pl