Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

powiat lubelski

Bełżyce, Bpa Ks. T. Wilczyńskiego 62, tel: 815173252, www.ssm-belzyce.pl