Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lubartów

Lubartów, Lubelska 68, tel: 818543838, www.szkolamuzyczna.lubartow.pl